Escola de Bordils

REMENEM LA CÀMERA

                                   ENQUADRAR                                                                         ENFOCAR

                   PRIMER PLA NÍTID - FONS FLOU                                          PRIMER PLA FLOU - FONS NÍTID

                 PRIMER PLA NÍTID- FONS FLOU                                                                 FLOU